Coaching-Psychologie

.

Schema-Coaching Gevorderd

Dit is een cursus voor gevorderden, die al een basiscursus schema-coaching hebben gevolgd en enige ervaring met schema-coaching hebben opgedaan.

Het werken met cliënten roept steeds weer nieuwe vragen op, zeker als je bij een cliënt het vermoeden hebt dat persoonlijkheidsthematiek interfereert met de aanmeldklacht. Eén van de nieuwe ontwikkelingen in schema-coaching is dat er modusmodellen ontwikkeld zijn voor de verschillende persoonlijkheidsstijlen. 

In deze cursus ligt het accent op het herkennen van de persoonlijkheidsstijlen, de bijpassende modus modellen, en hoe coaching vorm gegeven kan worden als de persoonlijkheidsstijl van de cliënt een rol speelt in zijn of haar functioneren. In deze cursus wordt dieper ingegaan op de toepassing van de ervaringsgerichte-, cognitieve-, gedragsmatige- en interpersoonlijke technieken bij de verschillende persoonlijkheidsstijlen.

Er zal gebruik gemaakt worden van casuïstiek die door de cursisten zelf ingebracht wordt. 

Inhoud van de cursus

  • Casusconceptualisatie bij interferentie van de persoonlijkheidsstijl: knelpunten en oplossingen
  • Modusmodellen voor de persoonlijkheidsstijlen
  • Herkennen van modi in een vroeg stadiumHanteren therapeutische relatie bij moeilijke modi
  • Hanteren coaching-relatie bij moeilijke modi
  • Cognitieve en interpersoonlijke technieken bij cliënten met vastzittende coping
  • Toepassen ervaringsgerichte technieken bij casussenHanteren van te veel of te weinig kwaadheid (en dit koppelen aan modi)

Vooropleiding en doelgroep

Arbeid- en gezondheidspsychologen en arbeid- en organisatiepsychologen. U kunt ook aan de cursus deelnemen als u werkt aan uw registratie of herregistratie Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP of Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Voor deelname aan de cursus ‘Schemacoaching Gevorderd’ is minimaal een geaccrediteerde (succesvol afgeronde) cursus ‘Schemacoaching Basis’ van 25 uur nodig.

Het is aan te raden dat je al enige ervaring hebben opgedaan met schemacoaching (bij voorkeur in combinatie met supervisie of deelname aan een intervisiegroep).

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen voor de Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP en Arbeid- en Organisatiepsycholoog NIP.

Docent  

Drs. Coen Horstman, klinisch psycholoog, psychotherapeut, supervisor/opleider cognitieve gedragstherapie en schematherapie. Hij is lid van de Vereniging Gedrags- en Cognitieve Therapie, de Vereniging voor Schematherapie, de International Society for Schematherapy, en de International Society for Coaching Psychology.

Data, kosten en inschrijving

Het is een 4-daagse cursus die wordt georganiseerd in Utrecht. De data van de cursusdagen vindt je in de agenda.

De kosten voor de cursus bedragen € 1195,- inclusief reader en lunch. De factuur wordt circa twee maanden voor aanvang van de cursus verstuurd.

Inschrijving kan hier.