Coaching-Psychologie

.

Literatuur over schematherapie

Schematherapie wordt steeds vaker en op steeds meer doelgroepen toegepast. Wil je weten welke wetenschappelijke onderbouwing er is voor deze verschillende toepassingen? Hieronder vind je een overzicht van de beschikbare literatuur per onderwerp (bijv. jeugd, forensisch, angst en trauma, verslaving, depressie, etc.)


Persoonlijkheidsstoornissen – Onderzoeksartikelen

Bamelis, L.L.M., Evers, S.M.A.A., Spinhoven, P., Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. American Journal of Psychiatry, 171, 305-322. 

Dickhout, V. & Arntz, A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: A pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45, 242-251. 

Farrell, M., Shaw, I. A., & Webber, M. A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 317–328. 

Fassbinder, E., Schweiger, U., Martius, D., Brand-de Wilde, O., & Arntz, A. (2016). Emotion regulation in schema therapy and dialectical behavior therapy. Frontiers in Psychology, 7, 1373. 

Giesen-Bloo, , Van Dijck, R., Spinhoven, P., Van Tilburg, W., Dirksen, C., Van Asselt, T., … Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy versus transference-focused therapy. Archives of General Psychiatry, 63, 649–658. 

Jacob, A., & Arntz, A. (2013). Schema Therapy for personality disorders – a review. International Journal of Cognitive Therapy, 6(2), 171–185. 

De Klerk, N., Abma, T.A., Bamelis, L.L.M., Arntz, A. (2016). Schema therapy for personality disorders: a qualitative study of patients’ and therapists’ perspectives. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 1, 1-15.

Lobbestael, , Arntz, A., & Sieswerda, S. (2005). Schema mode and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36, 240–253. 

Nadort, , Arntz, A., Smit, J. H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., … van Dyck, R. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside official hours: A randomized trial. Behaviour Research and Therapy, 47, 961–973. 

Nenanic, I., Lamberth, S., & Reiss, N. (2017). Group schema therapy for personality disorders: A pilot study for implementation in acute psychiatric in-patient settings. Psychiatry Research, 253, 9-12. 

Reiss, N., Lieb, K., Arntz, A., Shaw, I.A. & Farell, J. (2014) Responding to the treatment challenge of patients with severe BPD: Results of three pilot studies of inpatient schema therapy. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 42, 355-367. 

Sempertegui, G.A., Karreman, A., Arntz, A., & Bekker, M.H.J. (2013). Schema therapy for borderline personality disorder: A comprehensive review of its empirical foundations, effectiveness and implementation possibilities. Clinical Psychology Review, 33, 426-447. 


Persoonlijkheidsstoornissen – Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur

Aalders, H., & Dijk, van, J. (2011). Schemagerichte therapie in de praktijk.Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.


Arntz, A. (2016). Schematherapie en de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Gedragstherapie, 49, 194-207. 

Arntz, A. (2012). Schema therapy for Cluster-C personality disorders. In: M. van Vreeswijk, J. Broersen, M. Nadort. Handbook of Schema Therapy: Theory, Research, and Practice. pp. 397-414. NJ: Wiley-Blackwell.

Arntz, A., & Bögels, S. (2000). Schemagerichte cognitieve therapie voor persoonlijkheidsstoornissen.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Arntz, A., & Genderen, H. van (2009). Schema therapy for borderline personality disorder. NJ: John Wiley & Sons.

Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie in de praktijk.Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Behary, W. (2009). Waarom gaat het altijd over jou? Omgaan met narcisme en egocentrisme bij anderen. Amsterdam: Hogrefe uitgevers.

Bijl L. & te Kiefte, J. (2015). Schematherapie en de gezonde volwassene; positieve technieken uit de praktijk. Bohn Stafleu van Loghum.

Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: Experiëntiële technieken.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Broersen, J., & Vreeswijk, M.F. van (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT technieken.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Claassen, A.M. & Pol, S. (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Positieve technieken uit de praktijk.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Claassen A.M., Broersen, J. (2019). Handleiding module schematherapie en de gezonde volwassene.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Claassen A. & Broersen J (2019). Werkboek module Schematherapie en de Gezonde volwassene. Bohn Stafleu van Loghum.

Farrell, J.M., Reiss, N., & Shaw, I.A. (2016). Schematherapie in de klinische praktijk. Een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi.Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Fassbinder, E., & Arntz, A. (2019). Schema therapy with emotionally inhibited and fearful patients. Journal of Contemporary Psychotherapy, 49, 7-14.

Fassbinder, E., Schweiger, U., Jacob, G. (2018). Therapieboek schematherapie. Met 140 praktische werk- en informatiebladen voor therapeuten en cliënten.Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds

Fassbinder, E., Schweiger, U., Jacob, G., & Arntz, A. (2014). The schema mode model for personality disorders. Psychiatrie, 11.

Genderen, H. van, & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijde.

Genderen, H. van (2012). Patronen doorbreken. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijde.

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Handboek klinische schematherapie.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Werkboek klinische schematherapie.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Rijkeboer, M.M., Genderen, H. van, & Arntz, A. (2017). Schemagerichte therapie. In E.H.M. Eurelings-Bontekoe, R. Verheul, & W.M. Snellen (red.), Handboek persoonlijkheidspathologie, 3e herziene editie (pp. 363-392). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M.F., Broersen, J., Nadort, M. (2008). Handboek schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M.F. van, & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: Voor groepstherapie en individuele therapie.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M. & Broersen, J. (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken. Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M. & Broersen, J. (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: cognitieve technieken. Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, M. van, Broersen, J. & Schurink (2009). Mindfullness en schematherapie. Praktische training bij persoonlijkheidsproblematiek.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M. F., & Broersen, J. (2013). Kortdurende schemagroepstherapie (handleiding); cognitief gedragstherapeutische technieken.Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Vreeswijk, van, M.F. & Broersen, J.(2006). Schemagerichte therapie in groepen. Handleiding voor therapeuten.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Vreeswijk, van, M.F. & Broersen, J.(2006). Schemagerichte therapie in groepen. Werkboek voor patiënten.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Wijngaart, van der, R.(april 2020). Imaginaire rescripting: theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2005). Schemagerichte therapie: handboek voor therapeuten.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Young, J.E. & Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (1999). Leven in je leven.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.


Autisme

Vuijk, R. & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: Protocol of a multiplebaseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5, 80-85. 

Bulluss, E.K. (2019). Modified Schema Therapy as a Needs Based Treatment for Complex Comorbidities in Adults with Autism Spectrum Conditions. Australian Clinical Psychologist, 1. 

Oshima, F., Shaw, I., Ohtani, T., Iwasa, K., Nishinaka, H., Nakagawa, A., and Shimizu, E. (2018). Individual Schema Therapy for high-functioning autism spectrum disorder with comorbid psychiatric conditions in Young Adults: Results of a Naturalistic Multiple Case Study. Journal of Brain Science, 48, 43-69. 

Oshima, F., Nishinaka, F., Iwasa, K. et al. (2014). Autism spectrum traits in adults affect mental health status via early maladaptive schemas. Psychology Research, 5, 336–344. 

Oshima, F., Iwasa, K., Nishinaka, H., & Shimizu, E. (2015). Early Maladaptive Schemas and Autism Spectrum Disorder in Adults. Journal of Evidence-Based Psychotherapies, 15(2),191-205. 


Depressie - Onderzoeksartikelen

Basile, B., Tenore, K., & Mancini, F., (2018). Investigating schema therapy constructs in individuals with depression. Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, 9 (2). 


Carter JD, McIntosh VV, Jordan J, Porter RJ, Frampton CM, Joyce PR. Psychotherapy for depression: a randomized clinical trial comparing schema therapy and cognitive behavior therapy. J Affect Disord. 2013;151(2):500–5. 


Carter, J.D., McIntosh, V.V.W., Jordan, J., Porter, R., Douglas, K., Frampton, C.M., & Joyce, P.R. (2018). Patient predictors of response to cognitive behavior therapy and schema therapy for depression. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 52(9), 887-897. 


Malogiannis IA, Arntz A, Spyropoulou A, Tsartsara E, Aggeli A, Karveli S, et al. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: a single case series study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 45(3), 319–29. 


Renner, F., Arntz, A., Peeters, F.P.M.L., Lobbestael, J., Huibers, M.J.H. (2016). Schema therapy for chronic depression: Results of a multiple single case series. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 51, 66-73. 


Renner, F., DeRubeis, R., Arntz, A., Peeters, F., Lobbestael, J., Huibers, M.J.H. (2018). Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression. Journal of Behavior Therapy and Expertimental Psychiatry, 58, 97-105. 


Van, H., & Kool, M. (2020). Integrated treatment for patients with comorbid depression and personality disorders. Current Opinion in Psychiatry, 33 (1), 70-75. 


Depressie - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur


Renner, F., Arntz, A., Leeuw, I., & Huibers, M.J.H. (2014). Behandeling van chronische depressie met schematherapie. Tijdschrijft voor psychotherapie, 40 (4), 256-272. 


Angst en Trauma – Onderzoeksartikelen


Arntz, A., Sofi, D., & Breukelen, G. van (2013). Imagery rescripting as treatment for complicated PTSD in refugees: A mutiple baseline case series study. Behavior Research and Therapy, 51, 274-283. 

Cockram, D., Drummond, P.D., & Lee, C.W. (2010). Role and treatment of early maladaptive schemas in Vietnam veteran with PTSD. Clinical Psychology & Psychotherapy, online publication. 

Hawke, L.D., Provencher, M.D. (2011). Schema theory and schema therapy in mood and anxiety disorders: A review.Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 25, 257-276. 

Huntjens, R.J.C., Rijkeboer, M.M., & Arntz, A. (2019). Schematherapy for Dissociative Identity Disorder (DID): rationale and study protocol. European Journal of Psychotraumatology, 10:1, 

Luppino, O.I., Tenore, K., Mancini, F., Basile, B. (2018). A theoretical integration of schema therapy and cognitive therapy in OCD treatment: Goals and beliefs of the obsessive mind (Part I). Psychology, 9, 2261-2277. 

Raabe, S., Ehring, T., Marquenie, L., Olff, M., & Kindt, M. (2015). Imagery Rescripting as stand-alone treatment for posttraumatic stress disorder related to childhood abuse. Journal of Behavior Therapy & Experimental Psychiatry, 48, 170-176. 

Thiel, N., Jacob, G.A., Tuschen-Caffier, B., Herbst, N., Hulz, A.K., Hertenstein, E., Nissen, C., Voderholzen, U. (2016). Schema therapy augmented exposure and response prevention in patients with obsessive-compulsive disorder: Feasibility and efficacy of a pilot study. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 52, 59-67. 


Angst en Trauma - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur


Arntz, A. (2014). Imagery rescripting for posttraumatic stress disorder. In N. Thoma & D. McKay (Eds.). Engaging emotion in cognitive behavioral therapy: Experiential techniques for promoting lasting change. New York: Guilford.

Dijk, J. van, Hornsveld, H., & Koolstra, T. (2015). EMDR en schematherapie. In: H.J. Oppenheim, H. Hornsveld, E. ten Broeke, & A. de Jongh (Eds.). Praktijkboek EMDR deel II: Toepassingen voor nieuwe patientengroepen en stoornissen (p. 493-533). Amsterdam: Pearson.

Driessen, A. & Ten Broeke, E. (2014). Schematherapie en EMDR gecombineerd bij complexe traumagerelateerde problematiek. Gedragstherapie, 47 (3), 232-249. 

Hummel, L., & Driessen, A. (2018). Traumabehandeling met het schemamodusmodel en EMDR. Handvatten voor casusconceptualisatie en interventies. Gedragstherapie, 51 (3), 186-206. 

Voncken, M.J., Wijngaart, R. van der, Genderen, H. van (2013). Angstbehandeling bij patienten met een comorbide persoonlijkheidsstoornis. Gedragstherapie, 46, 287-302. 

Wijngaart, R. van der (2020). Imaginaire rescripting: Theorie en praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.


Eetstoornissen - Onderzoeksliteratuur


Pugh, M. (2015). A narrative review of schemas and schema therapy outcomes in the eating disorders. Clinical Psychology Review, 39, 30-41. 

Simpson, S. G., Morrow, E., van Vreeswijk, M., & Reid, C. (2010). Group schema therapy for eating disorders: a pilot study. Frontiers in psychology, 1, 182. 

Talbot, D., Smith, E., Tomkins, A. et al.(2015). Schema modes in eating disorders compared to a community sample. Journal of Eating Disorders, 3.


Eetstoornissen - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur

Simpson, S. G. & Smith, E. (2019). Schema therapy for eating disorders.


Verslaving

Michiel Boog (2019). Impulsivity: Clinical Aspects in Substance Use Disorders (dissertatie). 


Jeugdigen - Onderzoeksartikelen

Roelofs, , Muris, P. E. H. M., & Lobbestael, J. (2015). Acting and feeling like a vulnerable child, an internalized “bad” parent, or a healthy person: the assessment of schema modes in non-clinical adolescents. Journal of Personality Disorders, 30(4), 469–482. 

Roelofs, , Muris, P., van Wesemael, D., Broers, N. J., Shaw, I., & Farrell, J. (2016). Group-schematherapy for adolescents: Results from a naturalistic multiple case study. Journal of Child and Family Studies, 25(7), 2246–2257. 

Vlierberghe, L. van, Braet, C., Bosmans, G., Rosseel, Y. & Bögels, S. (2010). Maladaptive schemas and psychopathology in adolescence: On the utility of young’s schema theory in youth. Cognitive Therapy and Research, 34, 316-332. 

Van Wijk-Herbrink, M.F. van, Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2017). Schema therapy in adolescents with disruptive behavior disorders. International Journal of Forensic Mental Health, 16 (3), 261-279. 

Van Wijk-Herbrink, F., Roelofs, J., Broers, N. J., Rijkeboer, M. M., Arntz, A., & Bernstein, D. P. (2018). Validation of Schema Coping Inventory and Schema Mode inventory in adolescents. Journal of Personality Disorders, 32 (2),220-241. 

Van Wijk-Herbrink, M.F., Arntz, A., Broers, N.J., Roelofs, J., & Bernstein, D.P. (2019). A Schema Therapy based milieu in secure residential youth care: Effects on aggression, group climate, repressive staff interventions, and team functioning. Residential treatment for children and youth. 


Jeugdigen - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur

Geerdink, , Jongman, E., & Scholing, A. (2012). Schema Therapy in adolescents. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Eds.), The Wiley-Blackwell handbook of Schema Therapy: theory, research, and practice (pp. 391–396). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Loose, C., Graaf, P. & Zarbock, G. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.

Rijkeboer, M.M. (2015). De diagnostiek van schema’s, copingstijlen en schemamodi. In G. Bosmans, P. Bijttebier, I. Noens, & L. Claes, (red.), Diagnostiek bij kinderen, jongeren en gezinnen. Deel III: Ontwikkelingsdomeinen in het vizier (pp. 153-173). Leuven: ACCO.


Roelofs, J., Linden, T. van der, Elgersma, H., Blokland, M., & Boots, M. (2020). Schematherapie: behandeling van adolescenten met persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling. In: C. Braet & S.M. Bögels. Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 1. (p. 117-160). Amsterdam: Uitgeverij Boom.


Van Wijk-Herbrink, M. F., Bernstein, D. P., Broers, N. J., Roelofs, J., Rijkeboer, M. M., & Arntz, A. (2019). Jongeren met gedragsproblemen: Schematherapie en behandelfocus. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 2,  115-130. 


Van Wijk-Herbrink, M.F. & de Rijk, J. (2019). Schematherapeutisch werken in de JeugdzorgPlus. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 1,45-56. 

Van Wijk-Herbrink, M.F. (2019). Schematherapie bij jongeren met externaliserende problemen. De Psycholoog, 3,10-21. 

Roelofs, J., van Wijk-Herbrink, M.F., & Boots, A.M.H. (2020). Toegepaste schematherapie bij kinderen en adolescenten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.  


Schematherapie bij Ouderen – onderzoeksartikelen

van Dijk, S.D.M., Veenstra, M.S., Bouman, R., Peekel, J., Veenstra, D.H., van Dalen, P.J, et al.(2019). Group schema-focused therapy enriched with psychomotor therapy versus treatment as usual for older adults with cluster B and/or C personality disorders: A randomized trial. BMC Psychiatry; 19: 26. 

Khasho, D., Ouwens, M.A., van Alphen, S.P.J., Arntz, A., & Videler, A.C. (2019). Schema therapy for borderline personality disorders in older adults: Protocol of a multiple baseline case series study. Contemporary Clinical Trials Communications, 100330.

Legra, M. J. H., Verhey, F. R. J., & Van Alphen, S. P. J. (2017). A first step toward integrating schema theory in geriatric psychiatry: a Delphi study. International Psychogeriatrics, 29(7), 1069. 

Videler, A.C., van Alphen, S.P.J., van Royen, R.J., van der Feltz-Cornelis, C.M., Rossi, G., & Arntz, A. (2018). Schema therapy for personality disorders in older adults: A multiple-baseline study. Aging & Mental Health, 22, 738-747. 

Videler, A.C., van Royen, R.J.J., Legra, M.J.H., & Ouwens, M.A. (2020). Positive schemas in older adults: Clinical implications and research suggestions. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 48(4), 481–491  

Videler, A.C., van Royen, R.J.J., van Alphen, S.P.J., Heijnen-Kohl, S.M.J., Rossi, G., & van der Feltz-Cornelis, C.M. (2017). Adapting schema therapy for personality disorders in older adults. International Journal of Cognitive Therapy, 10, 62-78. 

Videler, A.C., van Royen, R.J.J., & van Alphen, S.P.J. (2012). Schema therapy with older adults: call for evidence. International Psychogeriatrics, 7, 1186-1187. 

Videler, A.C., Rossi, G., Schoevaars, M., van der Feltz-Cornelis, C.,& van Alphen, S.P.J.. (2014). Is schematherapie bij ouderen zinvol? Een 'proof of concept' studie naar de effectiviteit van groepsschematherapie. GZ-psychologie, 6, 10-17. 

Videler, A.C., Rossi, G., Schoevaars, M., van der Feltz-Cornelis, C.M., & van Alphen, S.P.J. (2014). Effects of schema group therapy in elderly outpatients: a proof of concept study. International Psychogeriatrics, 26, 1709-1717.  


Schematherapie bij Ouderen – handboeken en praktijkgerichte literatuur

Ouwens, M.A. & Videler, A.C. (in press). “Mijn leven zou er heel anders uit gezien hebben als ik deze therapie 30 jaar eerder had gehad” - Schematherapie brengt rust bij een 75-jarige vrouw met een borderline en een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. In: Bögels, H., Hornsveld, H. & Grandia, H. (eds.). Casusboek Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 

Ouwens, M.A., & Videler, A.C. (in press). Schematherapie bij een 75-jarige vrouw met een borderline en een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. GZ-Psychologie.

Videler, A.C. (2018). Schema therapy with older adults. Oxford Research Encyclopedia of Psychology. Oxford University Press. 


Forensisch - Onderzoeksartikelen

Bernstein, D.P., Nijman, H.L.I., Karos, K., Keulen-de Vos, M., Vogel, V. de, Lucker, T.P. (2012). Schema therapy for forensic patients with personality disorders: Design and preliminary findings of a multicenter randomized clinical trial in the Netherlands. International Journal of Forensic Mental Health, 11, 312-324. 


Forensisch - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur

Bernstein, P., Arntz, A., & de Vos, M. E. (2007). Schema-focused therapy in forensic settings: theoretical model and recommendations for best clinical practice. International Journal of Forensic Mental Health, 6(2), 169–83. 

Bernstein, D., Keulen-de Vos, M., Jonkers, P., Jonge, E. de & Arntz, A. (2012). Schema therapy in forensic settings. In: M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (eds.), Schema therapy: Theory, research, and practice (pp. 425-438). Chichester: John Wiley & Son.

Keulen‐de Vos, M., Bernstein, D.P., Clark, L.A., de Vogel, V., Bogaerts, S., Slaats, M. and Arntz, A. (2017), Validation of the schema mode concept in personality disordered offenders. Legal and Criminological Psychology, 22, 420-441. 


LVB

Keulen-De Vos, M., Frijters, C., Haga, T., Lansink, L., Strijbos, N., de Vries, E., & Wilms, W. (2016). Theoretische handleiding Helpers en Helden: SFT voor LVB. 


Vaktherapie – Onderzoeksartikelen

Broek, E. Van den, Keulen-de Vos, M. & Berstein, D. (2011), Arts Therapies and Schema Focused Therapy; a pilot study. The Arts in Psychotherapy, 38, 325-332. 

Haeyen, S. (2019). Effecten van beeldende therapie (bij persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C). De Psycholoog, 1. 

Keulen-de Vos, M.E., Van den Broek, E.P.A., Bernstein, D.P., Vallentin, R., & Arntz, A. (2017). Evoking emotional states in personality disordered offenders: an experimental pilot study of drama therapy techniques. The Arts in Psychotherapy, 53, 80-88. 


Vaktherapie - Handboeken en andere praktijkgerichte literatuur

Bijl, L. & Kiefte, J. te (2015). Werken met modi in schemadrama. In: A. Claassen & S. Pol (Eds), Schematherapie en de Gezonde Volwassene.

Günther G., Blokland-Vos J., van Mook C., Molenaar J. (2009) Vaktherapie binnen klinische schematherapie. In: Handboek klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten

Haeyen, S. (2015). De Gezonde volwassene verstevigen in beeldende therapie. In: A. Claassen & S. Pol (Eds), Schematherapie en de Gezonde Volwassene.

Meijden, H. van der, & Meijden, E. van der (2015). Psychomotorische therapie en de Gezonde volwassene. In: A. Claassen & S. Pol (Eds), Schematherapie en de Gezonde Volwassene.

Sprang, I. van (2015). De Gezonde volwassene in muziektherapie. In: A. Claassen & S. Pol (Eds), Schematherapie en de Gezonde Volwassene.