Coaching-Psychologie

.

Supervisie

Als je gaat starten met schema-coaching is het aan te raden supervisie te volgen om een praktijkgerichte deskundigheid te ontwikkelen. 

Tijdens de supervisie is er aandacht voor theorievorming en het maken van een casusconceptualisatie van de cliënt. Daarnaast zijn de diverse schema-coaching technieken, en de coach - coachee relatie belangrijke onderwerpen in de supervisie. Er zal veel aandacht zijn voor het praktisch oefenen met schema-coaching technieken.